Världsekonomin

Archive for februari, 2013

Nya konsumtionsmönster!

by on Feb.25, 2013, under Finans

Det är ingen hemlighet för någon som är intresserad av ekonomi och politik att världen under de senaste 20 åren har genomgått radikala förändringar. Tack vare internet och förmågan att snabbt resa över hela jordklotet har marknaderna expanderat kraftigt. Och många menar att den utveckling som vi sett än så länge bara är början på någonting som är mycket större och mer radikalt. En del menar till och med att kapitalismens ständiga strävande efter lägre produktionskostnader till sist kommer att göra så att människan helt kommer att friställas från alla fysisk produktion.

Ett exempel som direkt påverkar vår vardag ser man inom konsumtionsmönster. Här har e-handeln i en allt större utsträckning tagit över från traditionell handel i butik. Om man idag vill handla parfymer så behöver man till exempel inte längre besöka en butik. För att ta mig själv som exempel så beställde jag för några veckor sedan parfymer från parelle.se och några dagar senare kom tre väldoftande parfymer hem i brevlådan. Detta är bara ett exempel på hur världen förändrats och blivit alltmer integrerad. Genom att marknaderna blivit större för produkter inom alla branscher och segment har också fler människor än någonsin tillgång till en värld av möjligheter. Så är det.

En ny värld!

Leave a Comment more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...