Världsekonomin

Archive for januari, 2016

Det gäller att hänga med

by on Jan.20, 2016, under Finans

drlmn
Som företagare är det viktigt att kunna anpassa sig till det rådande marknadsklimatet och ta sig an ny teknik. Det spelar ingen roll om det handlar om tomten eller lanthandeln.

Leave a Comment more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...