Världsekonomin

Archive for februari, 2016

Nya sätt att nå ut

by on Feb.22, 2016, under Finans

När det handlar om reklam och att nå ut till människor så gäller det hela tiden att följa med i trender och anpassa sig efter tiden. Särskilt när det rör sig om reklam riktade till yngre. Det är väldigt få som läser papperupplagor av tidningar som är under 30 år. De använder sig nästan enbart av internet. Därför är det osmart att annonsera i tidningarna om reklamen riktar sig till den ålderskategorin.

I ett ständigt flöde av information på internet så hämtar de många nyheter och tips på sociala medier. Det gör de genom att följa folk på bloggar och hemsidor. Det är lätt att följa personer med samma intressen, och på detta vis så går det att rikta marknadsföringen. Säljer ditt företag möbler finns det hemsidor med tips om inredning. Säljer ni trädgårdsverktyg finns det många som har trädgårdsintresse och som gärna driver bloggar och tipsar om detta.

Hur vet du då att du får vad du betalar för om du köper reklamplats på en blogg eller webbsida? Genom affiliatemarknadsföring med Adtraction så registreras från vilken sida besökaren kommer ifrån. Även informationen om ett köp sker lagras. På så vis så syns det vilka ”marknadsplatser” som varit gynnsamma. Reklamvärlden har aldrig varit så specifik som idag.

dd

Leave a Comment more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...