Världsekonomin

Framtidens skydd på nätet

by on Aug.19, 2017, under Finans

Fler och fler, i denna digitaliserade värld vi lever i, blir offer för bedragare som själ identiteter. ID-kaparna blir bara skickligare och det är svårt att skydda sig mot intrång. Protectme är ett företag som hjälper människor att behålla kontrollen över sina identitetsuppgifter. När man har registrerat sig får man ett larm i realtid om misstänkt intrång har begåtts, så man snabbare kan agera mot bedragarna. Många som utsätts för ID-kapning känner sig maktlösa och agerar för sent, vilket kan göra att intrånget blir mer omfattande än det skulle ha blivit vid snabbt agerande. Det är svårt att själv upptäcka om personuppgifter eller inloggningsuppgifter har kapats, men med en bevakningstjänst slipper man själv hålla ständig koll. Det är klokt att ta hjälp i denna fråga, för att skydda sig på bästa sätt mot de växande ID-kapningarna, och slippa att bestrida falska fakturor och förlora kontrollen över sin identitet.

Skydda identiteten på bästa sätt


Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...