Världsekonomin

Jag som bloggar

Jag heter Anders och är i 30 års åldern och bor i Sthlm. Där arbetar jag med ekonomi på ett företag. Jag är väldigt intresserad av ekonomi och hur det påverkar världen. Det sägs att religionen är den faktor som skapar mest krig. Frågan är om inte pengarna ligger före? Världsituationen idag är väldigt dyster och miljoner människor är på flykt. Pengar används som en maktfaktor! Ekonomi är mer än bara aktiekurser. Följ min blogg och ta del av hur spännande ekonomi kan vara. Både i nutiden och dåtid!


Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...