Världsekonomin

Sjukvården viktigaste frågan

by on Feb.20, 2017, under Finans

Sedan de stora flyktingstömmarna som kom till Europa har det varit den hetaste frågan både i Sverige och i andra länder. Enligt färska undersökningar så är den inte det längre. Nu är det istället sjukvården som vi i Sverige tycker är den viktigaste frågan.
sjukhus

Köerna till sjukhusen blir allt längre samtidigt som vårdplatserna minskar. En ekvation som inte går ihop. Samtidigt kommer rapporter om att flera avdelningar ska stängas och istället anordnas något så absurt som kurser i bilförlossning. Det är inte bara BB-avdelningar som stängs utan även andra väsentliga avdelningar som krävs för fullvärdiga sjukhus. Vissa sjukhus rapporterar även att de kommer att ha sommarstängt. Anledningarna brukar variera till allt från personalbrist till ekonomin.

Det finns många utbildade läkare och sjuksköterskor i Sverige. Många har valt att lämna yrket och väldigt många arbetar i Norge. Dessutom så lämnar allt fler sin ordinare tjänst för att börja arbeta inom bemanningsföretagen. Ni kan läsa på Agila som är proffs på stafettläkare och annan hyrpersonal inom vårdyrket om den branschen.

Det finns alltså personal, det gäller bara att få dem till sjukhusen. Detta är alltså vad svenskarna tycker är absolut viktigast i dagsläget. Håller du med?

:, , , , ,

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...