Världsekonomin

Tag: monetti

Företaget Monetti

by on Jan.29, 2017, under Finans

Monetti är ett ekonomiskt institut som jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på i detta inlägg. Deras affärsidé är att snabbt kunna låna ut mindre summor pengar till dem som snabbt behöver pengarna. Givetvis kommer en kreditupplysning att göras för att se att kunden kan betala tillbaka lånet. Däremot ställs inga frågor om varför du vill låna. Du kan gott låna pengar till din 40-års fest utan att någon banktjänsteman tittar på dig som du vore galen.

Dett är enkelt att låna pengar på Monetti. De har utvecklat deras tjänster så att det ska vara lättåtkomliga för deras kunder så det fungerar både via telefon, sms och via dator. På monetti.se kan du läsa mer hur det går till.

Monneti är ett av de största företagen i denna bransch. Störst när det gäller mindre summor. En del i framgången är förmodligen kundens möjlighet att själv välja hur mycket som ska lånas och under hur lång tid återbetalningen ska ske. Kunder älskar skräddarsyddapaket precis efter deras egen ekonomi. Dessutom är det gratis att ansöka och Monetti har en svensktalande kundtjänst. Viktiga delar i ett lyckat affärskoncept.
phone

Leave a Comment :, , , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...